flavour

vaisių sulčių aromatas statusas Aprobuotas sritis maistas apibrėžtis Kvapioji medžiaga, gaunama iš vaisių valgomųjų dalių. Kaip aromatas taip pat gali būti naudojamas šaltai spaustas citrusinių vaisių žievės aliejus ir iš vaisių kauliukų gaunamos medžiagos. Nepažeidžiant 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1334/2008 dėl kvapiųjų medžiagų ir aromatinių savybių turinčių tam tikrų maisto ingredientų naudojimo maisto produktuose ir ant jų ir iš dalies keičiančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1601/91, reglamentus (EB) Nr. 2232/96 ir (EB) Nr. 110/2008 bei Direktyvą 2000/13/EB (OL 2008 L 354, p. 34) (OL 2008 L 354, p. 34) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2012 m. spalio 1 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 872/2012 (OL 2012 L 267, p. 1), nuostatų, sultims gaminti skirti aromatai siekiant išlaikyti ar stabilizuoti jų kokybę gaunami naudojant reikiamus fizinius vaisių perdirbimo būdus (spaudimą, ekstrahavimą, distiliavimą, filtravimą, adsorbciją, garinimą, frakcionavimą ir koncentravimą). atitikmenys: angl. flavour vok. Fruchtsaftaroma, n pranc. aromate, m šaltinis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymo „Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. vasario 29 d. įsakymo Nr. 61 „Dėl Vaisių sulčių ir panašių produktų techninio reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Look at other dictionaries:

 • Flavour — oder Flavor (engl. für Aroma oder Geschmack) ist eine der Quantenzahlen von Elementarteilchen (Quarks und Leptonen) im Zusammenhang mit der schwachen Wechselwirkung. In der Theorie der elektroschwachen Wechselwirkung ist diese Symmetrie jedoch… …   Deutsch Wikipedia

 • flavour — (US flavor) ► NOUN 1) the distinctive taste of a food or drink. 2) a quality reminiscent of something specified: balconies gave the building a Spanish flavour. 3) chiefly N. Amer. a flavouring. 4) Physics a property of quarks with values… …   English terms dictionary

 • flavour — v. t. same as {flavor}, v. and n.. [Chiefly Brit.] Syn: season, flavor, give flavor. [WordNet 1.5] …   The Collaborative International Dictionary of English

 • flavour — British English spelling of FLAVOR (Cf. flavor); for spelling, see OR (Cf. or). Related: Flavourful; flavouring …   Etymology dictionary

 • flavour — (Brit.) fla·vour || fleɪvÉ™(r) n. taste; particular or specific taste; something that adds taste, flavoring; characteristic taste; smell, aroma (also flavor) v. give tast, add flavor to; spice, scent; give a particular shade or mood to (also… …   English contemporary dictionary

 • flavour — is spelt our in BrE and flavor in AmE. In BrE the derivatives (flavouring, flavoursome, etc.) are also spelt our except flavorous …   Modern English usage

 • flavour — [flā′vər] n., vt. Brit. sp. of FLAVOR …   English World dictionary

 • flavour — (BrE) (AmE flavor) noun 1 taste of food ADJECTIVE ▪ delicious, fine (esp. BrE), good, lovely (esp. BrE), pleasant (esp. BrE), wonderful ▪ characteristic …   Collocations dictionary

 • flavour — [[t]fle͟ɪvə(r)[/t]] ♦♦♦ flavours, flavouring, flavoured (in AM, use flavor) 1) N VAR The flavour of a food or drink is its taste. This cheese has a crumbly texture with a strong flavour... I always add some paprika for extra flavour. ...drinks of …   English dictionary

 • flavour — I UK [ˈfleɪvə(r)] / US [ˈfleɪvər] noun Word forms flavour : singular flavour plural flavours ** 1) a) [countable] the particular taste that food or drink has a nutty/spicy/bitter flavour a distinctive/delicate/subtle flavour have a flavour: The… …   English dictionary

 • flavour — fla|vour1 BrE flavor AmE [ˈfleıvə US ər] n 1.) the particular taste of a food or drink ▪ Which flavor do you want chocolate or vanilla? flavour of ▪ a dry wine with flavors of honey and apricot a nutty/smoky/bitter etc flavour ▪ White poppy seeds …   Dictionary of contemporary English

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.